Žádost

vzor

Žádost

Žádost je zpravidla formálně vyslovený požadavek, který je vhodné prezentovat v písemné formě v administrativním stylu. Obsahem žádosti bývá něco, o co žádáme, nikoli něco, na co máme jednoznačně nárok. Úspěšnost žádosti zpravidla závisí na posouzení osoby nebo instituce, které žádost zasíláme.

Toto sdělení vyjadřuje zpravidla neosobně vyjádřenou prosbu, ve které jednoznačně sdělujeme, čeho bychom svou žádostí chtěli dosáhnout.

Jednou z častých žádostí je žádost o zaměstnání, žádost o práci nebo v případě státních armádních nebo policejních složek žádost o přijetí do služebního poměru.

Z žádosti musí být jednoznačně zřejmé o co žádáme. Tento požadavek musí být vždy vyjádřen slušně a bez přílišného sebeprosazování, avšak s dostatečnou mírou sebeprezentace.

Vzor žádostiVzor žádosti pro různé příležitosti je dostupný jako návodný text. Situací, kdy o něco žádáme je nepřeberné množství, z tohoto důvodu níže přidáváme ukázky některých z nich.

Nejsnazší způsob vyhotovení žádosti je stažení si jejího vzoru který lze jednoduše vyplnit a vytisknout.